הפרויקטים שלנו

OUR PROJECTS

מרכז לוגיסטי לחברה בינלאומית

משרדי חמצון וארגון

מרכז מבקרים חברת חשמל

חדר אוכל קלסברג

אסם יקנעם

LIGHT

אסם שהם

יטבתה

נילית

סטודיו אסם

מחסן ניר עותק